Ceramics

Prototypes, 60 x 80 x 7 cm, 2019

Prototypes, 60 x 80 x 7 cm, 2019

Laughing Mummy, 2019, 80 x 60 x 7 cm

Laughing Mummy, 2019, 80 x 60 x 7 cm

It! 2019, 80 x 60 x 12 cm

It! 2019, 80 x 60 x 12 cm

The Lords of the Flies, 2018, 40 x 40 x 10 cm

The Lords of the Flies, 2018, 40 x 40 x 10 cm

Collection, 2017, 40 x 40 x 3 cm

Collection, 2017, 40 x 40 x 3 cm

Explosion, 2018, 40 x 40 x 10 cm

Explosion, 2018, 40 x 40 x 10 cm

Aura, 2018, 40 x 40 x 4 cm

Aura, 2018, 40 x 40 x 4 cm

Composition, 2016, 40 x 40 x 3 cm

Composition, 2016, 40 x 40 x 3 cm

Dance, 2017, 40 x 40 x 10 cm

Dance, 2017, 40 x 40 x 10 cm

Kalervo´s Toy, 2018, 40 x 40 x 10 cm

Kalervo´s Toy, 2018, 40 x 40 x 10 cm

Structure, 2018, 40 x 40 x 4 cm

Structure, 2018, 40 x 40 x 4 cm

Picnic, 2017, 40 x 40 x 10 cm

Picnic, 2017, 40 x 40 x 10 cm